مرمريت مشكی نجف آباد

سنگ مرمریت مشکی نجف آباد

سنگ مرمریت مشکی نجف آباد که شهرت جهانی دارد با داشتن زمینه ای مشکی رنگ و خطوط نامنظم سفید در آن و نیز ترکیب آن با سنگهای سفید و کرم  زیبایی خاصی و منحصر بفردی در ساختمان خلق میکند . سنگ مرمریت مشکی نجف آباد به صورت سابیده و چرمی در ابعاد تایل، طولی و پله فرآوری می گردد. کاربرد آن در کلیه فضاهای داخلی ساختمان مخصوصا بدنه پیشنهاد میگردد . سنگ مرمریت مشکی نجف آباد دارای جذب آب پایین، مقاومت فشاری بالا و تخلخل کم می باشد. 

درجه بندی سنگ مشکی نجف آباد

سنگ مرمریت مشکی نجف آباد جزء سنگهای ساختمانی رنگی با قیمت پایین محسوب می گردد.که شامل دو درجه ممتاز و درجه یک میباشد